MODLITWY


1.Modlitwa przed posiłkiem

2.Modlitwa po posiłku

3.Modlitwa na rozpoczęcie dnia

4.Modlitwa Maturzysty

5.Modlitwa za rodzinę

6.Modlitwa za rodziców

7.Modlitwa o rozeznanie swojego powołania

8.Modlitwa o dobrego męża

9.Modlitwa o dobrą żonę

10. Modlitwa za człowieka, którego pokocham

11. Modlitwa za moją narzeczoną

12. Modlitwa za mojego narzeczonego

13. Modlitwa za przyjaciół

14. Modlitwa o chrześcijański zmysł humoru

15. Modlitwa za kogoś bliskiego

16. Zanim wejdziesz do Internetu

17. Modlitwa o uwolnienie

18.Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne

19.Modlitwa za kapłanów

20.Modlitwa o dobry humor

21.Modlitwa przed nauką

22.Modlitwa po nauce

23.Modlitwa wieczorna

24.Oddanie się Opatrzności Bożej

25.Modlitwa po komunii

26.Codzienne ofiarowanie

27.Wiara, nadzieja, miłość

28.Modlitwa Jezusowa

29.Modlitwa przed egzaminem

 Modlitwa przed posiłkiem

Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek,
tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Amen.

powrót


Modlitwa po posiłku

Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, któreśmy z dobroci Twojej pożywali.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

powrót


Modlitwa na rozpoczęcie dnia

Boże dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia.
Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień.
Proszę Cię, Boże, który jesteś Miłością, bym był podobny do Ciebie.
Bym był dobry dzisiaj i zawsze.
Bym był dobry zwłaszcza dla wszystkich w domu i w pracy.
Strzeż mnie, żebym komuś krzywdy nie zrobił.
Daj, żeby życie moje było radością dla mnie i dla wszystkich,
z którymi mam kontakt przez cały dzień aż do wieczora.

***********

Myśli, słowa, sprawy moje
Poświęcam na chwałę Twoją.
Tobie sercem się oddaję,
Coraz lepszym niech się staję

***********

Wszechmogący Ojcze, który jesteś w niebie,
Już z rana wznoszę me serce do Ciebie.
Tyś mnie zachował od złego tej nocy,
Udziel i we dnie swej Boskiej pomocy.
Niech żadnym grzechem nie skalam mej duszy,
Oddal ode mnie szatańskie pokusy.
Niech myśli, słowa i czyny dnia tego
Wciąż głoszą chwałę Imienia Twojego.

powrót


Modlitwa Maturzysty

Przyjdź Duchu Święty, otwórz moje serce i umysł na czas zdawania egzaminu dojrzałości. Duchu Święty potrzebuję Twojego światła, które rozproszy mroki mojej niewiedzy, oddali niepotrzebne lęki i pokusę nieuczciwości. Duchu Święty spraw, by moja wiedza była rzetelna i użyteczna. Niech nauka przyniesie radość i mądrość odkrywania dzieł Bożych i Bożej miłości. Duchu Święty, zabierz egoizm i pychę, bo wszystko co wiem jest Bożym darem. Duchu Święty orzeźwij moją duszę i umysł, gdy słabną siły i wola. Duchu Święty daj moc, pokój i nie pozwól poddać się, gdy przyjdzie porażka. Duchu Święty oddaję Ci całego siebie. Chcę służyć moją wiedzą Tobie i braciom. Przyjdź Duchu Święty! Amen.

powrót


Modlitwa za rodzinę

Panie, błogosław i chroń naszą rodzinę; spraw niech zajaśnieje nad nami Twoje oblicze i okaż nam miłosierdzie Twoje. Zwróć na nas Twe ojcowskie wejrzenie i obdarz nas pokojem.Amen.

powrót


Modlitwa za rodziców

O Boże, który nakazałeś czcić ojca i matkę, wysłuchaj łaskawie mojej modlitwy w ich intencji. Obdarz ich długim życiem i zachowaj ich w zdrowiu ciała i duszy. Błogosław ich trudom i pracy i wynagrodź stokrotnie za wszystko to, co uczynili dla mnie. Amen.

powrót


Modlitwa o rozeznanie swojego powołania

Panie Jezu, Ty pozwalasz mi dojrzewać, bym wydał obfity plon.
Kończę pewien etap w moim życiu i ruszam w dorosłość.
Jaka jest moja droga? Ty, Panie pozwalasz dojrzewać Twoim słowom.
Daj odwagę i mądrość, bym podjął decyzję zgodną z Twoją wolą.
Ty pragniesz uczynić mnie szczęśliwym.
Daj mi odkryć powołanie jakie dla mnie przygotowałeś. Amen.

powrót


Modlitwa o dobrego męża

Boże, Ojcze niebieski, który kierujesz losami każdego człowieka, pokieruj i moim życiem tak bym znalazła sobie dobrego męża, z którym mogłabym godnie spełniać zadania, dla których małżeństwo ustanowiłeś. Utwierdź duszę mą w cnocie, bym nie szukała męża na śliskich drogach światowych, ale bym wyprosiła go sobie w szczerej modlitwie i zasłużyła niego przez życie uczciwe i czyste. Dopomóż mi, bym czas panieństwa mego wykorzystać mogła jak najlepiej dla zdobycia cnót i zalet, które potrzebne mi będą w przyszłości, abym była dobrą żoną i matką. Niech przygotowanie moje do małżeństwa będzie takie, bym potem nic z mej młodości nie potrzebowała taić przed mężem, ani ukrywać przed dziećmi, ale by życie moje mogło im służyć za wzór do naśladowania. Najświętsza Maryjo Panno, Przeczysta Dziewico, bądź mi opiekunką i pośredniczką u Boga. Amen.

powrót


Modlitwa o dobrą żonę

Panie Boże! - Tyś powiedział na początku świata, że niedobrze jest człowiekowi samemu i dlatego dałeś Adamowi Ewę za żonę, by mu była podporą i pociechą, a zarazem matką jego dzieci. I ja mam kiedyś wstąpić w święty związek małżeński. Dopomóż mi więc wybrać sobie taką towarzyszkę życia, z którą mógłbym żyć uczciwie ku twojej chwale i memu własnemu szczęściu. Oświeć mnie, bym nie oglądał się na urodę ciała albo na bogactwa, bo te są przemijające, ale bym umiał docenić szlachetny charakter oraz pobożne i czyste życie, by ta, na którą padnie mój wybór, była mi zawsze wierną towarzyszką, przyjaciółką i godną matką dzieci, którymi raczysz nas obdarzyć. Wiem, że szczęścia w małżeństwie sam sobie nie znajdę, jeśli Ty, o Boże, nie obdarzysz mnie swym błogosławieństwem. Stąd o to błogosławieństwo już dziś Cię proszę i chcę sobie na nie zasłużyć przez wierne wypełnianie obowiązków wobec Ciebie oraz przez życie uczciwe i czyste. trzeźwe i pracowite. Proszę Cię więc: prowadź Boże, drogą uczciwości i honoru. Strzeż wszelkich pokus i lekkomyślności wieku czego i dopomóż mi, bym zawsze godnie odnosił się do każdej dziewczyny i niewiasty, i ustrzegł się wszystkiego, co Tobie się nie podoba i co bym musiał później przed małżonką moją ukrywać, albo czego przed dziećmi moimi się wstydzić. Św. Józefie, miłośniku czystości i wzorze wielkiej roztropności, uproś mi tę łaskę u Boga. Amen.

powrót


Modlitwa za człowieka, którego pokocham

Panie, który stworzyłeś mężczyznę i niewiastę, aby wspólnie stali się podobni Tobie!
Gdzieś wzrasta i rozwija się ten, którego mi przeznaczyłeś na towarzysza życia.
Błogosław mu. Otocz opieką. Chroń od niebezpieczeństw.
Przygotuj go do spełnienia roli, jaką dla niego przewidziałeś.
Spraw, żeby był prawy i dobry, żeby kochał i liczył się z Twoim prawem.
Strzeż jego niewinności, Panie. A kiedy go postawisz na mojej drodze,
spraw abyśmy się rozpoznali wśród tylu innych ludzi.
Zasiej w naszych sercach miłość Twoją, abyśmy razem z Tobą budowali naszą przyszłość. Amen.

***********
Panie, pomóż mi wybrać
Spotkałam kogoś, kto mnie pociąga i raduje swoją obecnością.
Dobrze mi z nim być.
Czy to ten, którego mi przeznaczyłeś na towarzysza?
Pomóż mi dobrze wybrać! Spraw, żebym się nie zadawalała
tylko zewnętrznymi pozorami, ale dostrzegła istotną wartość interesującej mnie osoby.
Ty wiesz, że chcę Ci służyć. Daj mi wybrać tego, który mnie w tym podtrzyma i razem ze mną będzie
pełnić Twoją wolę.
Daj mi znaleźć przyjaciela, któremu bezpiecznie zaufam i w którym dostrzegę także Ciebie.
Ty wiesz, że moje serce jest głodne miłości i chcę się na kimś oprzeć. Przecież powiedziałeś
"niedobrze człowiekowi być samemu" (Rdz. 2,18).
Skłoń serce tego, którego chcesz mi dać, żeby odpowiedziało na moją tęsknotę i pokochało mnie tak,
jak ja jestem gotowa kochać. Błogosław, Panie, mojej budzącej się miłości. Amen.

powrót


Modlitwa za moją narzeczoną

Panie Jezu, proszę Cię za moją dziewczynę. Błogosław jej i rozwiń w niej doskonałą, dojrzałą miłość. Niech dobrze przygotuje się do roli żony i matki. Daj, żeby była ze mną szczęśliwa i aby mogła się na mnie oprzeć. Dopomóż mi osłonić jej niewinność. Nie dopuść, żebym ją kiedykolwiek skrzywdził. Niech czuje się ze mną dobrze. Pomóż mi doprowadzić ją lepszą i piękniejszą duchowo do wiecznego szczęścia. Chroń ją od próżności i wszelkich pokus. Spraw, by mi była wierna i żeby mnie kochała Twoją miłością. Matko Najświętsza! Przygotuj ją do życia w miłości. Daj jej postawę ofiarną. Niech będzie dobra, niech niesie pomoc potrzebującym i opiekuje się słabym i bezbronnym. Odkryj przed nią cud macierzyństwa. Naucz ją dbałości o nasz przyszły dom. Niech w posłudze na rzecz rodziny dostrzeże swoje najpiękniejsze powołanie. Niech nie czuje się ograniczona obowiązkami żony i matki, lecz w wiernym ich wypełnianiu odnajdzie swoje szczęście. Spraw, żeby była cierpliwa, cicha i radosna, aby umiała nieść pokój Boży i łagodziła spory. Niech naśladuje Ciebie Maryjo i tak jak Ty wypełnia Boże plany.

powrót


Modlitwa za mojego narzeczonego

Panie Jezu, postawiłeś na mej drodze człowieka, któremu pragnę oddać moje serce i z którym chcę na zawsze związać moje życie. Czuwaj nad tym kochanym. Broń go od niebezpieczeństw. Spraw, aby w Tobie osiągnął swoją życiową dojrzałość. Uczyń go prawym, mądrym i dobrym. Daj mu serce mężne, aby nie obawiał się trudności, lecz przełamywał je w Twoje Imię. Daj mu siłę, aby miał silną wolę, potrafił panować nas sobą i dobrze służyć rodzinie. Uformuj w nim postawę ojcowską, żeby znalazł szczęście w obdarowywaniu swoich najbliższych, żeby nie szukał siebie, ale opiekował się tymi, których mu powierzysz. Uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności. Niech tak jak Ty opiekuje się słabymi i bezbronnymi. Niech odważnie staje w obronie każdego poczętego życia. Niech mnie i nasze dzieci prowadzi do Ciebie drogą pięknej miłości. Święty Józefie, Patronie mężczyzn! Broń mego chłopca od pokus fałszywej męskości. Naucz go opanowywać zmysłowość i podporządkować ciało służbie prawdziwej miłości. Naucz go kochać miłością czerpaną z Boga. Chroń mego miłego przed alkoholizmem. Spraw, bym się mogła bezpiecznie oprzeć na moim wybranym. Naucz go obowiązkowości i troski o zakładany dom. Niech tak jak Ty będzie jego opiekunem. Niech będzie mu ze mną dobrze. Spraw, aby mi był wierny, żeby się potrafił oprzeć pokusie niewierności i dotrzymał swoich przyrzeczeń. Bądź mu pomocą i wspieraj go w każdej potrzebie.

powrót


Modlitwa za przyjaciół

Ojcze, proszę Cię, byś pobłogosławił mych przyjaciół. Proszę Cię, abyś udzielił łaski ich duszom w tej właśnie chwili. Gdzie jest ból, daj im swój pokój i miłosierdzie. Gdzie jest zwątpienie, udziel na nowo ufności w Twoją moc działania przez nich. Gdzie jest zmęczenie lub wyczerpanie, proszę Cię, byś udzielił im zrozumienia, cierpliwości i siły, gdy będą uczyli się poddawania się Twojemu prowadzeniu. Gdzie jest duchowy zastój, proszę Cię, byś ich odnowił przez objawienie Twojej bliskości i przez pociągnięcie ich ku większej zażyłości z Tobą. Gdzie jest strach, objaw Twoją miłość i udziel im Twojej odwagi. Gdzie jest grzech, który ich blokuje, ujawnij go i zerwij jego panowanie nad życiem mojego przyjaciela. Udziel im także swojego błogosławieństwa, aby nie doznali niedostatku, daj im szersze spojrzenie i powołaj przywódców i przyjaciół, aby ich wspierali i dodawali odwagi.Daj każdemu z nich dar rozróżniania, by rozpoznawali siły zła wokół nich, a także objawiaj moc, którą mają w Tobie, by je pokonywać. Proszę Cię, byś uczynił to w imię Jezusa. Amen.

powrót


Modlitwa o chrześcijański zmysł humoru

Zechciej mi dać duszę, której obca jest nuda, która nie zna szemrania, wzdychań i użaleń, i nie pozwól,ażebym kłopotał się zbyt wiele wokół tego panoszącego się czegoś, które nazywa się "ja." Panie obdarz mnie zmysłem humoru.
Daj mi łaskę rozumienia się na żartach, ażebym zaznał w życiu trochę szczęścia, a i innych mógł nim obdarzać. Amen.

powrót


Modlitwa za kogoś bliskiego

Ojcze, który nas kochasz, któryś nas ukochał, zanim nam dałeś życie! Tobie powierzam wszystko, co mam najdroższego, mój Skarb. Najmilszą mi osobę. Ty kochasz więcej, niż ja jestem w stanie pokochać. Ufam Twojej miłości. Otocz ukochanego mojego swoją opieką i chroń od wszelkiego złego. Niech Anioł Twój nad nim czuwa i niech go strzeże. Spraw, by mu było dobrze. Zachowaj go w zdrowiu, dodaj sił i napełnij radością. Niech go otacza ludzka życzliwość, niech na swej drodze spotyka serdeczne uśmiechnięte twarze. Opatrzności Boża, Tobie się oddajemy w opiekę. Osłaniaj nas. Doprowadź szczęśliwie do małżeństwa. Pomóż nam zbudować wspólny dom, w którym Ty, Panie, zamieszkasz z nami na zawsze. Ja wiem, że ludzkie marzenia o szczęściu, złym zrządzeniem losu mogą się obrócić w niwecz. Ale Ci Ufam! Ty, który nie zapominasz o liliach polnych i ptakach niebieskich - pamiętaj o nas. Wierzymy Twojej miłości.
Niech wola Twoja wypełnia się nad nami i w nas. Amen.

powrót


Zanim wejdziesz do Internetu

Wszechmocny i wieczny Boże, Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre, prawdziwe i piękne, szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie, przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Izydorze, módl się za nami!

powrót


Modlitwa o uwolnienie

Panie, Ty jesteś wielki, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Ojcem.
Ciebie prosimy przez wstawiennictwo i pomoc archaniołów Michała, Rafała i Gabriela, aby nasi bracia i siostry zostali uwolnieni od złego ducha, który uczynił ich niewolnikami. Wszyscy święci, przyjdźcie nam z pomocą.
Od niepokoju, smutku, obsesji, Ciebie prosimy, uwolnij nas Panie.
Od nienawiści, nierządu, zawiści, Ciebie prosimy, uwolnij nas Panie.
Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci, Ciebie prosimy, uwolnij nas Panie.
Od wszelkiej myśli o samobójstwie i poronieniu dziecka, Ciebie prosimy, uwolnij nas Panie.
Od popadania w rozwiązłość cielesną, Ciebie prosimy, uwolnij nas Panie.
Od rozbicia rodziny, od wszelkiej złej przyjaźni, Ciebie prosimy, uwolnij nas Panie.
Od wszelkiej formy czarów, uroków, guseł i od wszelkiego zła ukrytego, Ciebie prosimy, uwolnij nas Panie.
Panie, który powiedziałeś: "Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję" , przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi, uwolnij nas od wszelkiego przekleństwa i spraw, abyśmy się cieszyli Twoim pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

powrót


Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne

Panie Jezu, Ty przyszedłeś po to, aby uzdrowić serca udręczone i zranione, proszę Cię, abyś uzdrowił urazy powodujące niepokoje w moim sercu. Proszę Cię w szczególny sposób, abyś uzdrowił tych, którzy są przyczyną grzechu. Proszę Cię, abyś wszedł w moje życie i uzdrowił mnie od urazów psychicznych, które mnie dotknęły w dzieciństwie i tych , które mi zadano w ciągu całego życia. Panie Jezu, Ty znasz moje trudne sprawy, składam je wszystkie w Twoim Sercu Dobrego Pasterza. Proszę Cię, odwołując się do Twej wielkiej rany, otwartej w Twoim Sercu, abyś uleczył małe rany mojego serca. Ulecz rany moich wspomnień, aby nic z tego, co mi się przydarzyło, nie przysparzało mi cierpienia, zmartwień, niepokoju. Ulecz, Panie wszystkie te urazy, które w moim życiu stały się przyczyną grzechu. Pragnę przebaczyć wszystkim osobom, które mi wyrządziły krzywdę. Wejrzyj na te urazy wewnętrzne, które mnie czynią niezdolnym do przebaczenia. Ty, który przyszedłeś uleczyć serca strapione, ulecz moje serce. Ulecz, Panie Jezu moje wewnętrzne urazy, które są przyczyną chorób fizycznych. Oddaję Ci moje serce. Zechciej je przyjąć Panie i oczyścić. Napełnij mnie uczuciami Twego Boskiego Serca. Pomóż mi być pokornym i cichym. Ulecz mnie Panie z bólu, który mnie przytłacza z powodu śmierci drogich mi osób. Spraw, bym mógł odzyskać pokój i radość dzięki wierze, że Ty jesteś Zmartwychwstaniem i Życiem. Uczyń mnie prawdziwym świadkiem Twego Zmartwychwstania, Twego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, Twojej obecności jako Żyjącego wśród nas. Amen.

powrót


Modlitwa za kapłanów

Boski Zbawicielu, Jezu Chryste, który powierzyłeś kapłanom jako Swoim zastępcom całe dzieło Odkupienia, ratowania i uświęcania świata, ofiaruję Ci przez ręce Twej Najświętszej Matki wszystkie modlitwy, radości, ofiary i cierpienia dnia dzisiejszego w intencji uświęcenia kapłanów i kandydatów do stanu kapłańskiego. Daj nam prawdziwie świętych kapłanów, pałających ogniem Twej Boskiej miłości, którzy by szukali jedynie Twej większej czci i zbawienia naszych dusz. Strzeż ich od niebezpieczeństw duszy i ciała, a w szczególności ochraniaj ich od tego, co zagraża ich cnocie i obniża w nich ideał świętości kapłańskiej. A ty, Maryjo, dobra Matko kapłanów, ochraniaj ich od niebezpieczeństw zagrażających ich świętemu powołaniu i przyprowadź do Dobrego Pasterza także tych biednych kapłanów,którzy zbłądzili i stali się niewiernymi przyjętym na siebie obowiązkom. Amen.

powrót


Modlitwa o dobry humor

Panie, daj mi dobre trawienie i także coś do przetrawienia.
Daj mi zdrowie ciała i pogodę ducha, bym mógł je zachować.
Panie, daj mi prosty umysł, bym umiał gromadzić skarby ze wszystkiego, co dobre,
i abym się nie przerażał na widok zła, ale raczej bym potrafił wszystko dobrze rozumieć.
Daj mi takiego ducha, który by nie znał znużenia, szemrania, wzdychania, skargi,
i nie pozwól, bym się zbytnio zadręczał tą rzeczą tak zawadzającą, która się nazywa moim "ja".
Panie, daj mi poczucie dobrego humoru, udziel mi łaski rozumienia żartów,
abym potrafił odkryć w życiu odrobinę radości i mógł sprawiać radość także innym. Amen.

powrót


Modlitwa przed nauką

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze,
dodaj nam ochoty i zdolności,
by nasza nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

powrót


Modlitwa po nauce

Dziękujemy Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

powrót


Modlitwa wieczorna

Wszechmogący, wieczny Boże, dziękuję Ci z całego serca za wszystkie łaski i dobrodziejstwa dnia dzisiejszego; za wszystkie radości i smutki, za osiągnięcia i niepowodzenia. Przyjmij wszystko ku większej Twej chwale. Pragnę również za wszystko Cię przeprosić (Tu przypomnij sobie swoje grzechy i zaniedbania. Zrób krótki rachunek sumienia i postanowienie poprawy).
Boże, Ojcze najlepszy, żałuję i ubolewam z całego serca mego, żem Ciebie - Najwyższe Dobro moje - grzechami obraził i zasmucił. Brzydzę się wszystkimi moimi grzechami i mocno postanawiam poprawić się z pomocą łaski Twojej, o którą proszę Cię pokornie. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu!

powrót


Oddanie się Opatrzności Bożej

Boże mój! Nie wiem, co mnie dzisiaj czeka. Tyle tylko wiem, że mnie nic nie spotka, czego byś Ty pierwej nie przewidział, nie dopuścił lub nie rozkazał od wieków: to mnie uspokaja. Uwielbiam Twoje odwieczne i niedościgłe wyroki, skłaniam czoło stojąc z jak największą pokorą przed obliczem Twoim, wielbię milość i dobroć Twoją ku mnie. Wszystko przyjmuję, ze wszystkiego złożę Ci ofiarę i połączę ją z ofiarą Jezusa Chrystusa, Zbawiciela mojego. Proszę Cię tylko w Imię Jego i przez Jego nieskończone zasługi o cierpliwość w przeciwnościach moich i o zupełne posłuszeństwo woli Twojej we wszystkim. Amen

powrót


Modlitwa po komunii

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków. Amen.

powrót


Codzienne ofiarowanie

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje. Łączę je z tymi wszystkimi intencjami, w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzu. Ofiaruję Ci je za Kościół święty, za Ojca świętego i na intencje na dzień dzisiejszy wyznaczone, za potrzeby naszej parafii, rodziny, za przełożonych i krewnych tak żywych, jak i zmarłych. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich dostąpić mogę i ofiaruję je za dusze w czyśćcu. Amen

powrót


Wiara, nadzieja, miłość

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy
Wierzę w coś Objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może

* * *

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

* * *

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.
A jako samego siebie,
Wszystkich miłuję dla Ciebie.

* * *

Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Do poprawy dążącemu

powrót


Modlitwa Jezusowa

Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem.

powrót


Modlitwa przed egzaminem

Boże, bądź ze mną i pomóż mi,abym dał z siebie wszystko.Daj mi jasność umysłu i uczciwość serca.

Jeśli przekonam się, że są rzeczy, których nie znam,nie pozwól mi się denerwować, ani okłamywać.
Daj mi szansę, bym mógł powiedzieć to, co wiem.Niech pamiętam to wszystko,nad czym tak ciężko pracowałem,a jeśli muszę się przyznać, że byłem w czymś leniwy,daj mi stanowczość, bym
w przyszłości pracował lepiej i czy potrafię, czy nie -pomóż mi wyrazić to wszystko, co wiem.
Daj mi, aby to czego się nauczyłem, pozostało we mnie na zawszeprzez Chrystusa Pana Jezusa mojego Pana. Amen.

powrót


 

Dodatkowe informacje