ZAMÓW MSZĘ ŚWIĘTA


 SZCZĘŚĆ  BOŻE !!!

 

Aby zamówić Msze św. za pośrednictwem internetu należy napisać

maila  z informacją, w jakiej intencji oraz ewentualnie w jakim

terminie, ma zostać odprawiona Msza św.

 

Adres e-mail: parafiagrochowce@o2.pl 
(Przed wysłaniem wiadomości proszę sprawdzić poprawność maila)

 

Lub listownie :

ks. Robert Adamski

Grochowce 28

37-733  PIKULICE

 

Konto, na które można złożyć ofiarę w intencji zamówionej Mszy Świętej:

 

Bank Pekao S.A

Numer konta: 50 1240 2568 1111 0011 0808 6017

 

Potwierdzenie terminu odprawienia Mszy św. zostanie przesłane drogą internetową lub listownie.

 

 

 

Dodatkowe informacje